ANASTASIA CLINIC SRL, persoană juridică română, cu sediul în Piatra Neamt, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/849/2019, cod unic de înregistrare 41362105, cu punctul de lucru în Str. Mihail Sadoveanu, nr. 31, în calitate de operator de date, vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului nostru web, dar și prin intermediul procedurilor de abonare la newsletter-ul site-ului nostru web.

Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

  • Partenerilor noştri contractuali, precum furnizori, vânzători, clienți (denumiţi în continuare „Parteneri comerciali”);
  • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la adresa www.pediatrieanastasia.ro, (denumiţi în continuare  „Utilizatori”);
  • Persoanele care creează conținut editorial pentru site-ul web pediatrieanastasia.ro (denumiţi în continuare „Contributori-comentatori”)

Ce informatii colectam despre dumneavoastra?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi. pentru a comenta, pentru programari sau când raportați o problemă legată de website-ul nostru. În aceste situații, pentru a vă abona la newsletter sau a comenta pe site-ul web centrulderecuperare.ro, sunteți de acord să furnizați numele, prenumele și adresa dumneavoastră de email. Pentru a căpăta calitatea de contributor-comentator care semnează texte în website-ul centrulderecuperare.ro, informațiile pe care ni le furnizați pot include numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, descrierea personală și fotografie, vârsta, studiile și profesia.

În unele situații, este posibil să fiți rugați să furnizați date suplimentare în formulare special create pentru partenerii contractuali. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), în afara opiniilor exprimate la secțiunea comentarii, idei pe care dumneavoastră le furnizați în mod voluntar. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al website-ului centrulderecuperare.ro, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, la secțiunea comentarii sau într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru la cererea dumneavoastră expresă, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Cum folosim datele cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrarii

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să ducem la îndeplinire un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; când trebuie să respectăm o obligație legală (legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți); când este necesar pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu scopul diverselor motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți calitatea tehnică a website-ului nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea website-ului nostru; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul nostru în siguranță.

În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

b. Utilizatori și clienți:

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii despre care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră explicit, primit în prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura interesul sau a înțelege conținutul preferat de dumneavoastră și pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru. Putem, de asemenea, să folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă; Putem să folosim astfel de date pentru a vă face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai website-ului nostru cu privire la conținut editorial, produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru informaţii suplimentare ne găsiţi la 0333 407 016, 0729 066 646.